Apraksts

specifikācija

Pneimatiskais
Līme kapsula 43mm
230V
500W
Svars, 1,13 kg
Daudzums 4,1 kg/h