Apraksts

specifikācija

Pneimatiskais, līmes izsmidzināšanai
Līmes kapsula 43mm
230V
500W
Svars, 1,20 kg
Daudzums 4,1 kg/h