Apraksts

specifikācija

Mehāniskais
Līmes kapsula 43mm
230V
400W
Svars, 1,15 kg
Daudzums 3,5 kg/h