Описание

спецификации

Пневматический
Капсула клея 43мм
230V
500W
Вес, 1,13 кг
Выход 4,1 кг/h