Apraksts

Drošinātājs ar vadotnēm paātrina darbu un ļauj ievietot aproču pogas paredzētajā vietā