Apraksts

Rīks tiek izmantots, lai nostiprinātu attēla aizmuguri