Описание

спецификации

R1/4 — G1/8 68121418 3,31 LTL
R3/8 — G1/4 68121400 4,16 LTL
R1/2 — G1/4 68120200 6,12 LTL
R1/2 — G3/8 62340500 3,91 LTL
R3/4 — G3/8 68122100 12,66 LTL
R3/4 — G1/2 68120100 13,34 LTL