Описание

спецификации

G1/4 62414100 2,80 LTL
G3/8 62438100 4,16 LTL