Описание

спецификации

5×8-1/4 64970500
6,5×10-1/4 64970600
8×12-1/4 64970800