Описание

спецификации

G1/4 vvi 63314100 8,50 LTL
G3/8 vvi 63338100 9,86 LTL