74 kabės tipo pneumatinis įrankis

Techniniai duomenys

Sasaga 74
Ilgis: 10 – 22 mm.
Darbinis slėgis 4-6 bar
Oro sanaudos 0,45 l / prie 6 bar

Nuspaudus pedalą išaunama kabė.

galima variantai:
97 tipo kabė  4 – 8 mm ilgis

.
Sprendimas: dev4you.lt