Apraksts

specifikācija

Spiediena regulators E/15/2
1/4”
65115010
Cena: 80,10 lt