Apraksts

specifikācija

R1/4 68100100 15,55 lt
R3/8 68100300 15,55 lt
R1/2 68100400 15,55 lt