Apraksts

specifikācija

R1/4 62614100 2,80 lt
R3/8 62638100 3,31 lt